Fundacja Inkubator

Szkoła Branżowa w Kościerzynie

Oferta nowej szkoły branżowej w Kościerzynie

Nowa szkoła branżowa w Kościerzynie

Zapraszamy absolwentów gimnazjów do nowej niepublicznej szkoły branżowej dla młodzieży prowadzonej przez Fundację Inkubator.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty - oznacza to, że wszystkie świadectwa, legitymacje i związane z nimi uprawnienia są takie same jak w szkołach państwowych.

Nauka w szkole trwa trzy lata, zajęcia odbywają się w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku (tak jak w szkołach publicznych), a jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nauka w szkole oczywiście jest bezpłatna

Tak jak szkoły publiczne, nie będziemy pobierali od uczniów i ich rodziców żadnych opłat. Szkoła Branżowa Fundacji Inkubator w Kościerzynie działa w państwowym systemie oświaty na takich samych zasadach jak prowadzona przez starostwo zawodówka.

Bezpłatna nauka to jednak nie wszystko. Naszym uczniom zapewniamy także:

 • bezpłatne ubezpieczenie
 • dopłaty do biletów miesięcznych
 • wyjazdy integracyjne i edukacyjne finansowane przez szkołę
 • pakiet MS Office 365 oraz 1TB dysku w chmurze OneDrive dla każdego ucznia
 • bezpłatny pakiet startowy (przybory, zeszyty, notatniki, segregatory, długopisy itp.)
 • brak opłat za kserokopie materiałów na zajęcia
 • stypendia uczniowskie
 • Komitet Rodzicielski finansowany przez szkołę (bez opłat i składek)
 • pomoc w zdobyciu praktyk

26 zawodów do wyboru

Kandydaci mogą wybrać jeden spośród dwudziestu sześciu zawodów:

 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • cieśla
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • krawiec
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter-elektronik
 • murarz-tynkarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • piekarz
 • rolnik
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • wędliniarz

Komfortowe i bezpieczne warunki do nauki

Nasi uczniowie uczą się w komfortowych i doskonale wyposażonych salach, korzystając z nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Organizujemy też wyjazdy integracyjne i edukacyjne, oczywiście finansowane przez szkołę.

Informacje i zgłoszenia

Szkoła Branżowa Fundacji Inkubator w Kościerzynie
Kościerzyna, ul. Strzelecka 34

tel. 730 000 538
tel. 530 685 232

www.BranzowaKoscierzyna.pl
www.facebook.com/BranzowaKoscierzyna